Εγγύηση

Όλες οι εργασίες επισκευής του ρολογιού σας καλύπτονται καλύπτονται από 12μήνη εγγύηση σωστής λειτουργίας.

Στην εγγύηση περιλαμβάνονται:

  • οι ρυθμίσεις του μηχανισμού του ρολογιού
  • ο χρόνος ζωής της μπαταρίας
  • η στεγανοποίηση
  • η σωστή τοποθέτηση του κρυστάλλου και των δεικτών

Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημία από φυσιολογική φθορά (χρήσης/χρόνου) ή ακατάλληλη χρήση (ατύχημα, απόπειρα επισκευής, αμέλεια ή παράλειψη τήρησης των βασικών κανόνων λειτουργίας).

 

Select your region: